ΟΜΙΛΟΣ ΙΤΑ

O Όμιλος ΙΤΑ ιδρύθηκε το 1988 με πεδίο δραστηριότητας την ενέργεια και το περιβάλλον. Επενδύοντας στην εμπειρία και την εξειδίκευση ιδρυτών και συνεργατών, ο όμιλος κατέστη γρήγορα πρωτοπόρος στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα.

Σήμερα ο όμιλος ΙΤΑ κατέχει επίσης ηγετική θέση στη Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού & Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης με χρήση φυσικού αερίου, επίσης δραστηριοποιείται και σε άλλα επιχειρηματικά πεδία σχετικά με την ενέργεια και το περιβάλλον στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Τομείς Δραστηριότητας.

Η ΙΤΑ δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών σχετικών με την Ενέργεια και το Περιβάλλον, όπως:

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

 • αιολική ενέργεια
 • ηλιακή ενέργεια (φωτοβολταϊκά & ηλιοθερμικά)
 • βιομάζα & βιοκαύσιμα
 • γεωθερμία
 • μικρά υδροηλεκτρικά
 • «έξυπνα» αυτόνομα δίκτυα με διατάξεις αποθήκευσης
 • υβριδικά αυτόνομα δίκτυα
 • φυσικό Αέριο
 • αφαλάτωση με αξιοποίηση αιολικής ενέργειας
 • συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού & Θερμότητας
 • υψηλής απόδοσης με εφαρμογές σε
  • τηλεθέρμανση – τηλεψύξη
  • υπερσύγχρονα θερμοκήπια
  • μονάδες αφύγρανσης
 • επεξεργασία υγρών και στερεών αποβλήτων

 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Ομίλου ΙΤΑ

TOP