Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τα Θερμοκήπια Δράμας λειτουργούν από το 2006 έξω από την πόλη της Δράμας, απασχολώντας περί τα 100 άτομα προσωπικό. Παράγουμε σε ένα υπερσύγχρονο υαλόφρακτο θερμοκήπιο έκτασης 100 στρεμμάτων με τη μέθοδο της υδροπονίας πιπεριές κόκκινου, κίτρινου, πορτοκαλί και πράσινου χρώματος, οι οποίες διατίθενται στην ελληνική και τη διεθνή αγορά.

Το θερμοκήπιο θερμαίνεται από σύστημα συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ). Το σύστημα αυτό παράγει ηλεκτρικό ρεύμα με τη καύση φυσικού αερίου, το οποίο παρέχεται στο δίκτυο προς κατανάλωση, ενώ το ζεστό νερό που συμπαράγεται, αντί να απορρίπτεται, όπως σε συμβατικά συστήματα παραγωγής ηλεκτρισμού, διοχετεύεται στο θερμοκήπιο για τη θέρμανση της καλλιέργειας, επιτυγχάνοντας με τον τρόπο αυτό το ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Βασική αρχή των Θερμοκηπίων Δράμας είναι το πάθος μας για την καλλιέργεια του καλύτερου προϊόντος με τη δέσμευση για συνεχή καινοτομία, με στόχο την υγιεινή και ασφάλεια των καταναλωτών και το ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Πως Καλλιεργούμε

Ελεγχόμενο περιβάλλον=> υγιεινή και ασφάλεια

Το περιβάλλον του θερμοκηπίου μας προσφέρει τις καθαρότερες συνθήκες για την καλλιέργεια της πιπεριάς, την εργασία και την ασφάλεια των τροφίμων. Προστατεύουμε τα φυτά μας από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ενώ παράλληλα μπορούμε να ελέγξουμε το περιβάλλον, τη θερμοκρασία, το φως, την υγρασία και τα θρεπτικά συστατικά, ώστε να προσφέρουμε στα φυτά τις ιδανικές συνθήκες για να αναπτυχθούν. Παράλληλα, εκμηδενίζεται η πιθανότητα να μεταφέρεται στα φυτά και άρα στα προϊόντα οποιοσδήποτε μολυσματικός ή άλλος παράγοντας από το έδαφος/υπέδαφος, καθώς καλλιεργούνται σε ειδικά φυσικά υποστρώματα.

Όχι υπολειμματικά φυτοφάρμακα=> υγιεινή και ασφάλεια

Με τη χρήση βιολογικών μεθόδων καταπολέμησης αντικαθιστούμε αποτελεσματικά την ανάγκη για φυτοφάρμακα, χρησιμοποιώντας την ολοκληρωμένη διαχείριση εχθρών και ασθενειών (IPM). Πρόκειται για ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο για τον έλεγχο του πληθυσμού των ανεπιθύμητων οργανισμών (εντόμων) με τη χρήση των φυσικών εχθρών τους (εντόμων). Με την ολοκληρωμένη διαχείριση εντοπίζουμε πιθανά προβλήματα, παρακολουθούμε τον πληθυσμό ή το βαθμό προσβολής και αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των εφαρμογών καταπολέμησης.
Για να προσθέσουμε ένα ακόμη επίπεδο ασφάλειας, χρησιμοποιούμε το σύστημα διαχείρισης εργασιών Work-It για την ιχνηλασιμότητα των πιπεριών, ένα βασικό πλεονέκτημα των θερμοκηπίων μας. Το σύστημα αυτό μας επιτρέπει να παρακολουθούμε τη διαδικασία της συγκομιδής και των άλλων εργασιών και μπορούμε να εντοπίσουμε από ποιο ακριβώς σημείο του αγροκτήματος έχει συγκομιστεί η κάθε πιπεριά.

ΣΗΘΥΑ και άλλες εφαρμογές=> ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Ένας από τους τρόπους που οι μέθοδοι του θερμοκηπίου είναι πιο φιλικές προς το περιβάλλον από τις υπαίθριες μεθόδους καλλιέργειας είναι ότι ανακυκλώνουμε όλο το νερό άρδευσης για μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Επιπλέον, διατηρούμε ένα αυστηρό πρόγραμμα για την ασφάλεια των τροφίμων όλο το χρόνο με τακτικούς ελέγχους που επιτρέπουν στους καταναλωτές να έχουν πλήρη εμπιστοσύνη στη διαδικασία παραγωγής μας.

Επιλογή κατάλληλων ποικιλιών και συνεχής ανανέωση=> αντοχή και καλύτερη γεύση

Με τη συνεχή ενημέρωση και δοκιμές από τους ειδικούς γεωπόνους μας, φροντίζουμε να επιλέγουμε τις καλύτερες ποικιλίες, ώστε οι πιπεριές να φτάνουν στον καταναλωτή σε άριστη κατάσταση, πλήρεις θρεπτικών συστατικών, χωρίς κανένα συμβιβασμό στη γεύση, την οποία θεωρούμε εξίσου σημαντικό χαρακτηριστικό.

Ασφάλεια Τροφίμων

Υπερβαίνοντας τις προσδοκίες πελατών και καταναλωτών

Εξαιρετική ποιότητα

Στα Θερμοκήπια Δράμας πιστεύουμε ότι η επιτυχία εξαρτάται από την προσφορά πιπεριών υψηλής ποιότητας που ανταποκρίνονται ή υπερβαίνουν τις προσδοκίες των πελατών και των καταναλωτών για φρέσκα λαχανικά. Θεμελιώδης σε αυτή την πεποίθηση είναι η ευθύνη όλων των εργαζομένων μας που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στην εξασφάλιση και καθημερινής τήρησης των προτύπων ασφάλειας τροφίμων, ακολουθώντας αυστηρές οδηγίες και διαδικασίες κατά την καλλιέργεια και διαχείριση των προιόντων.

Αξιόπιστα προϊόντα

Χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο GLOBALG.A.P για την πιστοποίηση των προϊόντων μας. G. A. P. σημαίνει "καλή γεωργική πρακτική" (Good Agricultural Practice) και έχει σχεδιαστεί για να επανακτήσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στον τρόπο με τον οποίο παράγονται τα τρόφιμα στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ελαχιστοποιώντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, περιορίζοντας τη χρήση χημικών και διασφαλίζοντας μια υπεύθυνη προσέγγιση στην υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών.
Διαθέτουμε ένα αποτελεσματικό σύστημα ιχνηλασιμότητας και ανάκλησης, που μας επιτρέπει μέσα σε λίγα λεπτά να γνωρίζουμε από ποιο σημείο του αγροκτήματος συγκομίστηκαν τα προϊόντα και από ποιόν, αλλά και πού βρίσκονται τα προϊόντα μας προς πώληση.

Τα προϊόντα και οι εγκαταστάσεις μας ελέγχονται διαρκώς με ανεξάρτητους εργαστηριακούς ελέγχους που διασφαλίζουν και αποδεικνύουν τη δέσμευσή μας να παρέχουμε στον καταναλωτή το πιο ασφαλές και ποιοτικό προϊόν.

Αειφορία - Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα

Δέσμευση στη βιωσιμότητα

Στα Θερμοκήπια Δράμας έχουμε στόχο να κάνουμε πάντα το καλύτερο, τόσο για το αγρόκτημα μας, όσο και για τον πλανήτη μας. Πιστεύουμε ότι κάνοντας το περιβάλλον μας βιώσιμο, με βάση την αειφόρο ανάπτυξη και την καινοτομία με νέες τεχνολογίες, διασφαλίζουμε με τον καλύτερο τρόπο το μέλλον όλων μας.

Διαχείριση Νερού

Η αύξηση του πληθυσμού και οι αυξανόμενες απαιτήσεις σε υδάτινους πόρους καθιστούν τη βέλτιστη διαχείριση του νερού απαραίτητη για την προστασία του περιβάλλοντος και της ευαίσθητης ισορροπίας των οικοσυστημάτων.
Τα Θερμοκήπια Δράμας διαθέτουν σύστημα ανακύκλωσης νερού, όπου συλλέγονται και ανακυκλώνονται τα απορρέοντα νερά της άρδευσης, καθώς και τα βρόχινα νερά από την οροφή του θερμοκηπίου. Έτσι εξασφαλίζουμε ότι δεν χάνεται καθόλου νερό και ότι ο υδροφόρος ορίζοντας δεν επιβαρύνεται με λιπάσματα ή μικροοργανισμούς.
Χρησιμοποιώντας πολύ λιγότερο νερό από τις παραδοσιακές μεθόδους καλλιέργειας, το πρόγραμμα διαχείρισης νερού των Θερμοκηπίων Δράμας μειώνει την ποσότητα γλυκού νερού που χρησιμοποιείται στα θερμοκήπιά μας. Επίσης, εξασφαλίζουμε ότι μολυσματικές ουσίες που προέρχονται από μικροοργανισμούς ή γειτονικές καλλιέργειες δεν μολύνουν το περιβάλλον του θερμοκηπίου μας.

Ολοκληρωμένη διαχείριση

Στα Θερμοκήπια Δράμας χρησιμοποιούμε το σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης εχθρών και ασθενειών (IPM) για την προστασία της καλλιέργειάς μας, μειώνοντας σημαντικά την ανάγκη για φυτοφάρμακα και προστατεύοντας το οικοσύστημα και τους καταναλωτές.
Η ολοκληρωμένη διαχείριση είναι μια ευρεία προσέγγιση που χρησιμοποιεί όλες τις διαθέσιμες τεχνικές σε ένα οργανωμένο πρόγραμμα για τη φυτοπροστασία με περιβαλλοντικά βιώσιμους τρόπους.
Έχουμε εξειδικευμένους γεωπόνους και προσωπικό, οι οποίοι επιθεωρούν καθημερινά τα φυτά μας για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση επιβλαβών οργανισμών, καθώς και την ισορροπία των ωφέλιμων εντόμων σε όλη την καλλιέργεια. Βασιζόμαστε σε 10 διαφορετικά είδη ωφέλιμων εντόμων και ορισμένων μικροοργανισμών για τη διαχείριση των επιβλαβών εντόμων και ασθενειών.
Τα "καλά" έντομα απελευθερώνονται στην καλλιέργεια τόσο σε προληπτικές όσο και σε κατασταλτικές εξαπολύσεις σε διαφορετικά στάδια της καλλιέργειας ως απάντηση στην απειλή των "κακών" εντόμων. Ένα παράδειγμα καλών εντόμων στη φύση είναι οι πασχαλίτσες, που ελέγχουν αποτελεσματικά τις αφίδες γνωστές και ως ψείρες.
Τοποθετούμε επίσης έγχρωμες κολλώδεις ταινίες και καρτέλες σε όλη την έκταση της καλλιέργειας για να προσελκύσουμε ανεπιθύμητα έντομα για εύκολη αναγνώριση και μαζική παγίδευση.

Προκειμένου να γίνει η επικονίαση (γονιμοποίηση) στα φυτά μας, εισάγουμε αγριομέλισσες στο θερμοκήπιο μας, γνωστές και ως βομβίνοι. Στα Θερμοκήπια Δράμας έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες φυτά πιπεριάς και όλα τα λουλούδια πρέπει να επικονιαστούν από τις σκληρά εργαζόμενες μέλισσές μας.

Μείωση απορριμμάτων

Η πλειοψηφία των απορριμμάτων μας όπως χαρτιά, πλαστικά, μπαταρίες, λάδια, μέταλλα και φυτικά απόβλητα ανακυκλώνονται με πλήρως ελεγχόμενο τρόπο, ενώ παράλληλα έχουμε υιοθετήσει τεχνικές ελαχιστοποίησης αυτών σε όλους τους τομείς λειτουργίας μας. Πρωταρχικός μας στόχος είναι να μην δημιουργούμε απορρίμματα.
Μία από τις πρωτοβουλίες προς αυτήν την κατεύθυνση είναι η χρήση επιστρεφόμενων και επαναχρησιμοποιήσιμων τελάρων συσκευασίας σε συνεργασία με μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα.

TOP