Παράδειγμα έμπρακτης αλληλεγγύης και βοήθειας στον συνάνθρωπο, χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ομίλου ΙΤΑ Αντώνης Γερασίμου, τον εργαζόμενο της ΘΕΡΜΗ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε., Κυριάκο Κωνσταντινίδη, ο οποίος έσωσε μια γυναίκα από βέβαιο πνιγμό στη θάλασσα.
(περισσότερα…)

ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ ΥΑΛΟΦΡΑΚΤΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΜΕ ΣΗΘΥΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Το θερμαινόμενο με ΣΗΘYA θερμοκήπιο, το πρώτο του
είδους του στην Ελλάδα, βρίσκεται σε λειτουργία από το
2006 στα όρια της πόλης της Δράμας.

(περισσότερα…)

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (16MWe), ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (92MWth) ΚΑΙ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ & ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (ΣΗΘ)

Η Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού & Θερμότητας είναι μία παγκοσμίως αναγνωρισμένη και ώριμη τεχνολογία, δοκιμασμένη σε ευρύτατο φάσμα εφαρμογών, αποδεδειγμένα αποδοτική και αξιόπιστη.

Η βασική αρχή ενός συστήματος ΣΗΘ είναι η εκμετάλλευση της θερμότητας η οποία συν-παράγεται με την ηλεκτρική ενέργεια και η οποία συνήθως απορρίπτεται στο περιβάλλον. Με αυτή την αρχή επιτυγχάνεται μεγάλη αύξηση στον βαθμό απόδοσης της διαδικασίας και συνεπώς εξαιρετική εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας.

(περισσότερα…)

ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ

Ο σταθμός αφαλάτωσης στο νησί της Μήλου τροφοδοτείται με αιολική ενέργεια και αποτελεί ένα υπερσύγχρονο ‘ΒΟΟ’ έργο, το πρώτο του είδους του στην χώρα. Εξασφαλίζει την αυτονομία του νησιού σε πόσιμο νερό, βελτιώνοντας εξαιρετικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων και παρέχοντας δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης στον τουρισμό, τη βιομηχανία κ.α. Έως την έναρξη λειτουργίας του σταθμού το καλοκαίρι του 2007, το νησί χρησιμοποιούσε χαμηλής ποιότητας, μη πόσιμο νερό που μεταφέρονταν με υδροφόρες και αναμιγνύονταν με υφάλμυρο νερό από τοπικές γεωτρήσεις. Η υπερσύγχρονη μονάδα αντίστροφης ώσμωσης παρέχει κορυφαίας ποιότητας πόσιμο νερό, καλύπτοντας τις απαιτήσεις σε ποσότητα για το σύνολο του νησιού σε ετήσια βάση. Η λειτουργία του σταθμού δεν επιβαρύνει το ευαίσθητο τοπικό περιβάλλον αλλά ούτε και το μικρό αυτόνομο ηλεκτρικό δίκτυο καθώς η καταναλισκόμενη ενέργεια αντισταθμίζεται με ενέργεια που παράγεται από ανεμογεννήτρια στο παρακείμενο αιολικό πάρκο του ομίλου ΙΤΑ.

(περισσότερα…)

ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΎΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΑΠΌ ΑΝΑΝΕΏΣΙΜΕΣ ΠΗΓΈΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

Στόχος μας να είμαστε οι αξιόπιστοι συνεργάτες των ιδιοκτητών των σταθμών παρέχοντας:

  • Άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών
  • Κορυφαίες εξειδικευμένες υπηρεσίες
  • Πλήρη συμμόρφωση με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας

(περισσότερα…)

Ενέργεια & Περιβάλλον

Ο Όμιλος

O Όμιλος ΙΤΑ ιδρύθηκε το 1988 με πεδίο δραστηριότητας την ενέργεια και το περιβάλλον. Επενδύοντας στην εμπειρία και την εξειδίκευση ιδρυτών και συνεργατών, ο όμιλος κατέστη γρήγορα
πρωτοπόρος στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα.

Σήμερα ο όμιλος ΙΤΑ κατέχει επίσης ηγετική θέση στη Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού & Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης με χρήση φυσικού αερίου, επίσης δραστηριοποιείται και σε άλλα επιχειρηματικά πεδία σχετικά με την ενέργεια και το περιβάλλον στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

(περισσότερα…)

TOP